10003

***אגם K1100 הלוגן קצר

IP43
מידות:
4רוחב
25אורך
20גובה
LED/9X1W