10065

***אגם R-1101 LED

6רוחב
11אורך
11גובה

צבע