11010

***אגם R-2001 לבן LED

7רוחב
8אורך
18גובה
LED-SMD/1.6W
Light