11010

***אגם R-2001 לבן LED לבן

8רוחב
18אורך
8גובה
LED-SMD/1.6W