11008

***אגם R-2101-LED כחול

7רוחב
12אורך
12גובה