1225

אוהל אינדיאני*1 עתיק

33רוחב 53אורך 33גובה E27/60W