1226

אוהל אינדיאני*3 עתיק

28רוחב
52אורך
36גובה
E27/3X60W