22091

***אלסקה*3 תלוי

אורך: 55.5 ס"מ
רוחב: 23 ס"מ
גובה: 136 ס"מ

LED/50W