22378

***אנדריה*8

רוחב: 72 ס"מ 
גובה: 50 ס"מ

E14/8X40W