21842

***בולה*LED 6

גובהה: 102 ס"מ
רוחב: 35 ס"מ

LED/70W