4040

***גבס 8414 קיר

17רוחב
20אורך
13גובה
G9/40W