20060

***הייטק שקוע 20W 185 LED מרובע אור חם

6רוחב
28אורך
27גובה
LED/20W אור חם