21440

הייטק שקוע 7W 6068


אורך: 6.8 ס"מ
רוחב: 6.8 ס"מ
גובה: 76.5 ס"מ
LED/7W 3000K