22942

חיבור צומת T לפס צבירה

0רוחב
0אורך
0גובה
צבע