23548

סט תופסנים למגנט שקוע+חיבור

• סט לפס צבירה