22232

***מילי*3 ניקל

רוחב: 61 ס"מ
גובה: 26.5 ס"מ

E14/3X40W