חיסול

3798

מנורת שולחן טימי שחור

מנורת שולחן, יפה ומודרנית ומתכוננת
בסיס המנורה E27
צבע גוף