3076

מנורת תלייה bellissima

מנורה בעלת 9 נורות מתאימה להאיר חלל של כ 5 מ"ר
גובה כ 40 ס"מ קוטר כ 50 ס"מ
מנורה בעלת 27 נורות מתאימה להאיר חלל של כ 10 מ"ר
גובה כ 60 ס"מ קוטר כ 70 ס"מ
מנורה בעלת 36 נורות מתאימה להאיר חלל של כ 15 מ"ר
גובה כ 70 ס"מ קוטר כ 80 ס"מ
מנורה בעלת 45 נורות מתאימה להאיר חלל של כ 20 מ"ר
גובה כ 80 ס"מ קוטר כ 90 ס"מ
סוג הנורה הוא G4 לד - המחיר כולל את הנורות.
.גובה המנורה ניתן לכיוונון
מספר נורות