20998

***מקרוני 18W אור חם LED

8רוחב
116אורך
3גובה