20999

***מקרוני 22W אור חם LED

8רוחב
146אורך
3גובה