20995

***מקרוני 7W אור חם LED

8רוחב
53אורך
3גובה