חיסול

2937

מראה 2939

כל הקודם זוכה - מכירת חיסול

מגיעים לסניף משלמים ואוספים את המראה.

קוטר 105 ס"מ