20714

***מרבד קסמים

0רוחב
0אורך
0גובה
E14/4X40W
LED/59X0.06W