21570

***נזר רביעיה LED

קוטר של הבסיס: 29 ס"מ
גובה: 115 ס"מ

LED/40W