23118

***נילי בודד כסף

0רוחב
0אורך
0גובה


E27\1X40W