23117

***נילי* 3 על פס כסף

0רוחב
0אורך
0גובה

E27\3X40W