17013

***פורמולה V.I.P

כולל רדיו
12רוחב
24אורך
11גובה
LEDX30