חיסול

פלפון פנטהאוס קוטר LED

מידות המנורה:
פלפון פנטהאוס קוטר LED 40W 40
קוטר: 40 ס"מ
גובה: 13 ס"מ
• סוג נורה: LED
• עוצמה: 40W
• גוון אור: 3000K

פלפון פנטהאוס קוטר LED 100W 60
קוטר: 60 ס"מ
גובה: 13 ס"מ
• סוג נורה: LED
• עוצמה: 100W
• גוון אור: 3000K

פלפון פנטהאוס קוטר LED 120W 80
קוטר: 80 ס"מ
גובה: 13 ס"מ
• סוג נורה: LED
• עוצמה: 120W
• גוון אור: 3000K
עוצמה