22945

פס צבירה 3 מ' חד פזי

0רוחב
0אורך
0גובה
צבע