3054

פרחונית בודד גדול שמנת

0רוחב 
0אורך
0גובה
E27/60W