35

קונקטור מאריך לפס צבירה

קונקטור המחבר פס צבירה אחד לשני לאורך.
צבע