1026

***קיסר קריסטל LED גדול

82.5רוחב
63אורך
18גובה