1027

***קיסר קריסטל LED מרובע

52.5רוחב
52.5אורך
17.5גובה