23251

רומי תליה

0רוחב
0אורך
0גובה
• סוג נורה: E27
• עוצמה: 1X60W