22337

***רחפן LED 144W


קוטר: 77.5 ס"מ
גובה: 5.5 ס"מ

LED/144W 3000K

Color
Black
White