15031

***שקוע 228F

7רוחב
7אורך
5גובה
Color
ניקל
נחושת