15048

***שקוע 6345 כולל שנאי ונורה

12רוחב
12אורך
8גובה