4074

שקוע 9129 גבס

17רוחב
17אורך
11גובה
GX5.3/35W