15013

***שקוע GD1652 כפול אלומיניום

11רוחב
19אורך
7גובה