15002

***שקוע LED מרובע נחושת 3.6W DL

8רוחב
9אורך
9גובה