4089

***שקוע MC9239 חסכון גבס

38רוחב
38אורך
21גובה