15006

***שקוע QR) 9900) שמנת DIY

19רוחב
22אורך
7גובה