23338

תלת פזי חיבור גמיש לפס צבירה

• תלת פזי

צבע