23336

תלת פזי חיבור ישר לפס צבירה

• תלת פזי

צבע