23337

תלת פזי חיבור ישר מיני לפס צבירה

• תלת פזי
צבע