חיסול

2419

מנורת דוקרן פטריה לגינה ABOT N

מנורת גינה כולל דוקרן מתכת חזק.

סוג נורה E27