2401

מנורת קיר שקועה מוגנת מים 2401

מתאימה כתאורת חוץ, 
בסיס הנורה E27