12034

אבו נפחא קיר נחושת

16.5רוחב
24אורך
28.5גובה