12035

אבו נפחא תליה נחושת

16רוחב
16אורך
32.5גובה