22572

***אנגוס צמוד LED 96W שחור

וטר: 62 ס"מ
גובה: 4.5 ס"מ

LED/96W 3000W